Вилсон Приватен колеџ

ВО ПРОЦЕС


  • Инвеститор Infinity Group
  • Локација Тетово
  • Година на реализација 2011
  • Вредноста на инвестицијата 4.000.000 Еуро