Клиничка болница во Тетово

ЗАВРШЕНО


  • Инвеститор Министерство за здравство
  • Локација Тетово
  • Година на реализација 2011
  • Вредноста на инвестицијата 4.210.000 Еуро