Детска болница КОЗЛЕ

ЗАВРШЕНО


  • Инвеститор Министерство за здравство
  • Локација Скопје
  • Година на реализација 2017
  • Вредноста на инвестицијата 8 121 000 Еуро