Teatri i Tetovës

E PERFUNDUAR


  • Investitori NUCK Ilo Anteski Smok
  • Lokacioni Tetovë
  • Viti i Realizimit -
  • Vlera e investimit 11.000.000 Euro