Teatri i Tetovës

NË PROCES


  • Investitori NUCK Ilo Anteski Smok
  • Lokacioni Tetovë
  • Viti i Realizimit Në proces
  • Vlera e investimit 11.000.000 Euro