Ekipi Ynë

Punët e mëdha në biznes nuk realizohen nga një individ, por nga një ekip profesionistësh.

Sejdi Shahsivari

Drejtor


[email protected]

Safet Qamili

Kontabilist


[email protected]

Naim Idrizi

Menaxher


[email protected]

Sali Elmazi

Arkitekt, Inxhinier


[email protected]

Andrej Elzeser

Inxhinier i ndërtimtarisë


[email protected]

Zlatka Naumovska

Arkitekt, Inxhinier


[email protected]

Delçe Arsoski

Inxhinier i ndërtimtarisë


[email protected]

Gentian Alili

Inxhinier i ndërtimtarisë


[email protected]

Llazar Arsoski

Administrator Menaxher


[email protected]

Vladimir Arsoski

Administrator Menaxher


[email protected]

Nenad Llazarovski

Administrator Operativ


[email protected]

Imrja Selami

inxhinier i diplomuar i аrkitekturës


[email protected]

Tomas Elzeser

Administrator Menaxher


[email protected]

Vullnet Selmani

Menaxher


[email protected]

Berat Shahsivari

Administrator Menaxher


[email protected]