Objekt Banesor

E PERFUNDUAR


  • Investitori Privat
  • Lokacioni Tetovë
  • Viti i Realizimit -
  • Vlera e investimit -