Asfaltimi i rrugës Shkup - Shtip

E PERFUNDUAR


  • Investitori -
  • Lokacioni Skopje - Shtip
  • Viti i Realizimit -
  • Vlera e investimit -