Asfaltim

E PERFUNDUAR


  • Investitori Komuna e Tearcës
  • Lokacioni Leshkë, Tearcë
  • Viti i Realizimit 2020
  • Vlera e investimit