Objekt Banesor

NË PROCES


  • Investitori
  • Lokacioni Shkup
  • Viti i Realizimit Në proces
  • Vlera e investimit