Ndërtimi i Trotuarit në rrugën regjionale Tetovë- Jazhincë

E PERFUNDUAR


  • Investitori
  • Lokacioni (Nerasht-Sllatinë )Tearcë
  • Viti i Realizimit -
  • Vlera e investimit 251.913 Euro