Hidrocentrali 106

E PERFUNDUAR


  • Investitori Super Nouva Energy
  • Lokacioni Tearcë
  • Viti i Realizimit 2016
  • Vlera e investimit - Euro