Shkolla Fillore DIMITAR POP BEROVSKI

NË PROCES


  • Investitori Komuna e Gjorçe Petrov
  • Lokacioni Hrom, Gjorçe Petrov
  • Viti i Realizimit Në proces
  • Vlera e investimit