Spitali klinik Tetovë

E PERFUNDUAR


  • Investitori Ministria e shëndetësisë
  • Lokacioni Tetovë
  • Viti i Realizimit 2011
  • Vlera e investimit 4.210.000 Euro