106 хидроцентрала

ЗАВРШЕНО


  • Инвеститор Super Nouva Energy
  • Локација Теарце
  • Година на реализација 2016
  • Вредноста на инвестицијата - Еуро