Objekt Banesor

NË PROCES


  • Investitori Privat
  • Lokacioni Tetovë
  • Viti i Realizimit Në proces
  • Vlera e investimit -