Kolexh Privat Wilson

NË PROCES


  • Investitori Infinity Group
  • Lokacioni Tetovë
  • Viti i Realizimit 2011
  • Vlera e investimit 4.000.000 Euro