Ekipi Ynë

Punët e mëdha në biznes nuk realizohen nga një individ, por nga një ekip profesionistësh.

Sejdi Shahsivari

Drejtor


sejdi.shahsivari@upc.mk

Safet Qamili

Kontabilist


safet.qamili@upc.mk

Naim Idrizi

Menaxher


naim.idrizi@upc.mk

Sali Elmazi

Arkitekt, Inxhinier


sali.elmazi@upc.mk

Andrej Elzeser

Inxhinier i ndërtimtarisë


andrej.elzeser@upc.mk

Zlatka Naumovska

Arkitekt, Inxhinier


zlatka.naumovska@upc.mk

Delçe Arsoski

Inxhinier i ndërtimtarisë


delce.arsoski@upc.mk

Gentian Alili

Inxhinier i ndërtimtarisë


gentian.halili@upc.mk

Llazar Arsoski

Administrator Menaxher


lazar.arsoski@upc.mk

Vladimir Arsoski

Administrator Menaxher


vladimir.arsoski@upc.mk

Nenad Llazarovski

Administrator Operativ


nenad.lazaroski@upc.mk

Imrja Selami

inxhinier i diplomuar i аrkitekturës


imrja.selami@upc.mk

Tomas Elzeser

Administrator Menaxher


tomas.elzeser@upc.mk

Vullnet Selmani

Menaxher


vullnet.selmani@upc.mk

Berat Shahsivari

Administrator Menaxher


berat.shahsivari@upc.mk