Станбен објект

ВО ПРОЦЕС


  • Инвеститор
  • Локација Тетово
  • Година на реализација Во процес
  • Вредноста на инвестицијата