Психијатриска болница 2

ЗАВРШЕНО


  • Инвеститор Ministria e shëndetësisë
  • Локација Скопје
  • Година на реализација 2010-2013
  • Вредноста на инвестицијата 2.127.000 Еуро